Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Styrelsen

Ordförande

Vice Ordförande

Ledamot, Fastigheter

Ledamot, Vice Sekreterare

Ledamot, medlemsregistret

Suppleant, Fastigheter

Ungdomssektionens representant

Ungdomssektionens representant

Ledamot, Utbildning

Ledamot, Fastigheter, sammankallande