Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Valberedning och revisorer

Valberedningen

En bra valberedning ger en bra styrelse som ger en bra förening!

Valberedningen finns där för er, och senast 14 dagar före årsmötet finns det möjlighet att till valberedningen ange förslag på personer.

Elisabeth Landström (sammankallande), e-post: Elisabeths mail

Monika Bylund Rhodin, e-post: Monikas mail

*************************************************

Revisorer

Eva Berger, e-post: Evas mail

Anki Bystedt, e-post: Ankis mail 

Revisorssuppleant

Maria Zettergren, e-post: Marias mail