Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Valberedning och revisorer

Valberedningen

En bra valberedning ger en bra styrelse som ger en bra förening!

Valberedningen finns där för er, och senast 14 dagar före årsmötet finns det möjlighet att till valberedningen ange förslag på personer.

Nina Rhodin – Ninas mail

Maria Johansson

Johanna Sjöberg

*************************************************

Revisorer

Eva Berger – Evas mail

Maria Zettergren – Marias mail

Revisorssuppleant

Lars Ingerlund