Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Info/PR

Hemsidan/Facebook: Vill du dela någon nyhet eller har du tagit bilder i samband med någon tävling/träning eller liknande som du vill visa upp för övriga klubbmedlemmar så maila till sfrk.styrelsen@gmail.com. Tänk dock på att utrymmet är begränsat så att bildstorleken inte gärna ska överstiga 500 pxl i vare sig bredd eller höjd. På hemsidan begränsar vi antal bilder per evanemang till maximalt 20 st men på Facebook kan vi publicera fler.