Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Manegekort Solna Ridskola

Ni är välkomna att rida i ridhusen under förutsättning att manegekort samt medlemsavgift till Solna Fältrittklubb är löst.

Medlemsavgift samt betalning till Solna Fältrittklubb: se medlemskap. Medlemskapet gäller HT-21 och VT-22.

Manegekort:
Pris HT-21    1000 kr
Pris VT-22    1500 kr
Om du vill betala per månad är priset 300 kr per månad
Om du vill betala per gång kostar det 100 kr per tillfälle

Manegekortet gäller för 1 häst

Så här betalar du manegekortet:

1) på nätet pg.641450-2 Solna ridskola. Ange: Manegekort, namn, telefonnummer och vilket stall du står i. Om betalningen avser månadskort så ange även månaden.
2) i kassan på ridskolan bäst eftermiddag eller kväll
3) per gång i kassan innan du rider

Du kan sedan:    

  • Rida i våra två ridhus
  • Rida på utebana
  • Använda hindren. Hoppning endast måndagar kl 15.00-17.00 i stora ridhuset. Longering är tillåten i Lilla ridhuset. Ingen longering i stora ridhuset pga skador på botten

Tider som normalt sett är lediga ser du på  Schemat på hemsidan. Det är tillåtet att rida i pausen kl 18.30-19.30 i Lilla ridhuset på måndag, onsdag och torsdag. Ridningen på anläggningen sker på ridskolans villkor vilket betyder att det ibland kan pågå t.ex. harvning i något av ridhusen.

För att få veta var du kan parkerera trailer samt lasta häst kontakta ridskolan. Detta varierar något beroende på sammanhanget men grundprincipen är att vi inte blandar hästar och privatbilar och att lastning inte får ske på ett sätt som äventyrar säkerheten för ridande ekipage i ridhusen.

Se också ridhusregler – enskild ridning

Vid ev frågor kontakta Carina Waimon. Telefon 08-85 15 62 säkrast på eftermiddagen