Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Kommittéer

Fastighetskommittén

Skötsel samt underhåll av klubbens fastigheter.

Sammankallande:

Susanne Darbring – Susannes mail

Tävlingskommittén

Arrangerar alla tävlingar som anordnas av klubben, även klubbtävlingar.

Sammankallande:

Nina Cromnier – Ninas mail

Utbildningskommittén

Utveckling kring utbildningsfrågor, projektledning av vissa utbildningar.

Sammankallande:

Annette Alkebo – Annettes mail


Informations/PR-kommittén

Ansvarig för informationsspridning/PR via hemsidan, anslagstavlor, Facebook-sida m.m. Samordning av dessa kanaler.

Sammankallande: 
Charlott Brask – Charlotts mail


Säkerhetsansvarig

Säkerhet i stall och ridhus förutom på tävlingar, kontakt med försäkringsbolag
Susanne Darbring – Susannes mail
  

LOK-stöd och medlemsansvarig: 

Administration kring medlemsuppgifter och LOK-stöd

Linda Parry – Lindas mail