Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Guide för tävlingryttare

Här kan Du läsa vad som gäller för Grönt kort, licenser och försäkringar. Obs, detta gäller inte klubbtävlingar utan för inbjudningstävlingar och uppåt. 

Medlem i en klubb

För att lösa och utnyttja ryttarlicens måste du ha betalt medlemskap i en klubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Ryttarlicens

Från inbjudningstävling och uppåt krävs ryttarlicens. Du löser licens för en klubb och tävlar med den under aktuellt medlemsår (sep-aug) och max ett kalenderår. Efter nyår måste Du lösa en ny licens och vid skifte av medlemsår löser Du nytt medlemskap.

Grönt Kort

Du måste också ha Grönt Kort för att kunna lösa licens. Det visar att Du vet och förstått det mest grundläggande om vad som gäller på tävlingar. Är det barn som tävlar kan målsman ta Grönt Kort.

Obs! Ingen anmälan utan licens
Tänk på att lösa tävlingslicens i god tid om du planerar att tävla. I Tävlingsdatabasen, TDB, finns en spärr som gör att du inte kan anmäla utan licens. Det gäller även för häst och ponny. Du kan inte anmäla till tävling utan att ha en giltig, betald licens och eftersom det tar ett par dagar för betalningen att registreras så är det viktigt att ha lite framförhållning.

Spärren finns dels för att stoppa de som tyvärr fuskar med att betala licens och dels för att den försäkring som innefattas av en giltig tävlingslicens ska gälla. En gällande försäkring är av vikt både för den enskilde ryttaren och för arrangören.

Häst- och ponnylicens

Från och med 2012 måste häst- och ponnylicens lösas varje år, även för inbjudnings- och lokal tävling.

Försäkring 

Alla som löser en tävlingslicens hos Svenska Ridsportförbundet omfattas av den olycksfallsförsäkring förbundet tecknat hos Länsförsäkringar.

Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, licensierade ryttare inklusive ponnyryttare under deltagande i tävlingar anordnade av Svenska Ridsportförbundet. För olycksfallsskada som sker inom Norden gäller försäkringen även under den direkta färden till och från sådan tävling.

Om du vill anmäla en skada

Du behöver fylla i en skadeanmälan (pdf). I blanketten finns en ruta där den organisation som ordnar tävlingen måste intyga att olycksfallet inträffat under verksamhet som omfattas av försäkringen. Detta är viktigt!

Kontaktuppgifter till Länsförsäkringar för frågor vid inträffad skada:
Länsförsäkringar Hälsa, tfn: 08-588 427 00  (välj skadeavdelningen via knappval i telefonen). E-post: skada.kollektiv@lansforsakringar.se