Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Allmänna bestämmelser – Gruppridningen

Elever i ridgrupper får undervisning i skolridning och ridning i terräng. Eleverna är indelade i grupper efter ålder och ridkunskap. För elever under 18 år är det elevens målsman som ingår avtalet med ridskolan.

 1. En bestämd dag och tid i veckan är reserverad. Grupperna har upp till 11-14 deltagare beroende på nivå.
 2. Avgiften erläggs terminsvis i förskott. Vid senare betalning debiteras påminnelseavgift.
 3. Vid förhinder har eleven rätt att i mån av plats själv rida igen under pågående termin eller insätta annan likvärdig ryttare.
  Med likvärdig menas att ersättaren rider på minst samma nivå och kan rida samma häst/hästar som eleven som ersätts. Detta skall alltid stämmas av med instruktören vid någon tveksamhet.
 4. Vid förhinder eller sjukdom skall eleven avboka lektionen senast kl 14.00 vardagar, 08.00 lördagar och 10.00 söndagar. Avbokning sker på telefon 08-851562.
 5. Ej avbeställd lektion enligt punkt 4 ovan går ej att rida igen.
 6. Rids ej lektion igen inom pågående betalningsperiod är den förlorad.
 7. Inställer ridskolan lektionen äger eleven rätt till kompensation i form av ridlektion eller återbetalning av avgiften enligt elevens val. Ridskolan ska i denna situation meddela eleven i god tid.
 8. Lektionstid är den tid då eleven disponerar hästen.
 9. Uppsägning av plats i gruppen skall ske senast 4 veckor (4 ridtillfällen) i förväg. Uppsägningen skall vara på e-post eller telefon. Avtalet förlängs automatiskt mellan höst och vårtermin.  Vid terminsskifte måste du alltså säga upp din plats minst fyra ridveckor innan terminen avslutas så att ridskolan hinner fylla platsen med ny elev. Inför sommaruppehållet betalar du förbokningsfakturan för att vara säker på att ha kvar din plats. Därefter gäller 4 ridveckors uppsägningstid som vanligt.  
 10. Godkänd ridhjälm ska användas vid all ridning. Skyddsväst rekommenderas.
 11. Eleven skall vara medlem i Solna Fältrittklubb (lokal förening).

Försäkringsskydd

Som medlem i Solna Fältrittklubb omfattas du av Folksams idrottsförsäkring. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under tävling, organiserad träning samt under direkt färd till och från densamma.

För mer info om försäkringen se https://sfrk.nu/olycksfallforsakring/