Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Solna Fältrittklubb

SFRK är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Klubben har en drygt sjuttio år lång historia (grundad 1947) och är en av de större i stockholmsdistriktet med ca 600 medlemmar. På uppdrag av Solna Fältrittklubb drivs ridskoleverksamheten av Solna Ridskola AB. Klubben vill främja god grundutbildning i ridning för alla åldrar och det gemensamma intresset för hästar och ridning.

 SFRK har en aktiv Ungdomssektion (USEK) som ordnar många aktiviteter för barn och ungdomar. USEK håller eget årsmöte och är representerade i huvudstyrelsen. Ungdomarna är en viktig del av klubbens verksamhet och håller t.ex. i kurser och många andra aktiviteter.

Tävlingsverksamheten i SFRK är omfattande. Många söndagar under terminerna anordnar vi tävlingar, allt från klubbtävlingar till externa tävlingar upp till St George. 

Klubbens ekonomi bygger på medlemsavgifter, LOK-stöd för ungdomsaktiviteter och överskott från tävlingsverksamheten. Vid sidan av medlemsavgifterna är Solna Stad klubbens största bidragsgivare.  

Observera att ridskolan och ridklubben är olika organisationer, även om ridskolan har fått i uppdrag av ridklubben att ordna ridundervisning för klubbens medlemmar.

Styrdokument

Stadgar

Värdegrund och vision

Drogpolicy

Likabehandlingsplan

Facebook-policy

Krisplan

Miljöstrategi

Integritetspolicy

GDPR – Hantering av personuppgifter