Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Klubbtävlingar – Information

 På den här sidan hittar du information om vilka regler som gäller på våra klubbtävlingar.

Allmänna regler:
För att få delta i klubbtävling måste man vara medlem i SFRK. Ryttare som inte deltar i lektionsridning kan endast delta på privathäst. Se också proposition för klasser, bedömning och övrig information för respektive tävling. 
OBS! Ryttare som deltar i klubbtävling (även utom tävlan) förväntas vara funktionär vid den klubbtävling som man deltar i samt vid minst ett tillfälle per termin vara funktionär vid någon av våra lokala/regionala tävlingar. 
Om du inte har möjlighet att vara funktionär aktuell tävlingsdag meddelar du tävlingsledningen i god tid (skriv det i anmälan) och anger datum för klubbtävling där du kan vara funktionär. Privatryttare kan välja på att ställa upp som funktionär eller att betala extra om man inte har praktisk möjlighet till detta.

Anmälan:
Anmälan görs genom att fylla i det digitala anmälningsformuläret som publiceras på klubbens facebook och på hemsidan ca 1-2 veckor före tävlingsdagen. Startlistor och ryttarmeddelande med information om tider, funktionärsuppgifter etc. publiceras någon eller några dagar innan tävlingsdagen för att vara så aktuell som möjligt. För det fall det är fler anmälda än vad som är möjligt att hantera i en tävling görs ett urval av startande utifrån anmälningstidpunkt, möjliga kombinationer av häst och ryttare samt övriga överväganden baserat på hästarnas välbefinnande.

De som inte kommit med vid en klubbtävling har förtur till nästkommande klubbtävling i samma disciplin.
Ryttare som önskar hyra häst av ridskolan anmäler sig till klass i samråd med instruktör vid Solna Ridskola. Avstämning ska göras inför varje tävling med möjlighet att önska 3 hästar/ponnyer. Det är dock ridskolan som avgör vilken häst som ryttaren får utifrån hästarnas välbefinnande och ryttarens förmåga. Normalt kan en häst starta max två gånger vid varje tävling. I anmälan ska också intygas att val av klass är avstämd med ordinarie ridinstruktör.
Möjlighet att starta en högre höjd eller högre nivå av dressyrprogram än vad som framgår av propositionen kan i vissa fall erbjudas. Notera önskemål i anmälan och du blir kontaktad av tävlingsledningen för beslut.
Lektionsryttare som av Solna Ridskola tilldelas häst att starta i utbildningssyfte av hästen startar i mån av plats och utom tävlan.
Ryttaren är själv skyldig att informera om start ska göras utom tävlan. Detta skrivs i anmälan.

Nivå
Icke lektions-ekipage anmäler sig till klass som lägst motsvarar den nivå som man på samma häst under det senaste året tävlat på (felfri grundomgång i hoppning eller mer än 60% i dressyr). Om man önskar starta en lägre klass deltar man utom tävlan.
Lektionsekipage som startat lokaltävling eller högre ska i samråd med ridskolan även beakta de regler för anmälan till klass som gäller för icke lektions-ekipage.
Unghäst kan delta i klubbtävling. I hoppning rids då endast grundomgång (avd B): Rosett utdelas endast en gång per klass/höjd för felfri grundomgång. Vuxen (över 18) år får starta på ponny i klubbtävling. Efter en seger (per kalenderår) i klass får ekipaget välja att starta en högre klass eller delta utom tävlan i klass som seger uppnåtts i. 
Ryttare som under det senaste året uppnått tre segrar (med felfria grundomgångar i hoppning eller mer än 62 % i dressyr) på samma häst för en klass (klubbtävling eller annan tävling) deltar utom tävlan eller väljer högre klass/annan häst. Detta gäller tills man uppnår den klass som är den högsta som erbjuds, i så fall får man tävla i denna klass. För klubbtävling dressyr gäller detta oavsett inom vilket program man har segrat. (Gäller inte för att delta i KM och Champagnehoppning/Pommac cup).
Önskar ekipage starta flera klasser deltar ekipaget utom tävlan i den lägre klassen. Flera starter (per ryttare) tillåts i mån av plats. Tävlingsledningen kan fatta beslut om dispens för ekipage att få starta inom tävlan. Dispensen gäller då endast för ett tävlingstillfälle.

Uppdelning av ekipage
För hoppning gäller att ekipage som hoppar samma höjd deltar i samma klass. Uppdelning på ponny- och hästklass görs vid minst 3 startande (tävlande) per klass.

Parkering trailers
För att få veta var du kan parkera trailer samt lasta häst kontakta ridskolan. Detta varierar något beroende på sammanhanget men grundprincipen är att vi inte blandar hästar och privatbilar och att lastning inte får ske på ett sätt som äventyrar säkerheten för ridande ekipage i ridhusen.