Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Klubbmästerskap – regler/resultat

Klubbmästerskap – dressyr

Klubbmästerskapet hålls i LA för seniorer och LB för junior. Young rider kan välja att starta i för dem lämplig klass. Oavsett om den ordinarie tävlingsnivån normalt är högre än utsatt KM klass är lektionsekipage och privatekipage ändå berättigade till start då KM syftar till att kora ridskolans bästa lektionsekipage samt bästa privatekipage. För att en klass ska räknas som ett mästerskap måste minst 3 deltagare vara anmälda.

Vid samma tillfälle erbjuds även tillfälle att som senior tävla LB samt juniorer tävla LC i en egen klass men då utanför klubbmästerskapet.

  • Ryttaren måste vara medlem i SFRK.
  • Ryttare får inte inneha tävlingslicens för annan klubb än SFRK. 
  • Vuxen får tävla ponny även efter 18 års ålder.
  • Antal max platser 25

Klubbmästerskap – hoppning

KM syftar i lektionshästklassen till att kora ridskolans bästa lektionsekipage samt i privatklassen till att kora bästa privatekipage. Klubbmästerskapet hålls i 1m för seniorer och 0,70 för junior – Young rider väljer, utifrån tävlingshöjd och i samråd med ridlärare, vilken klass som bäst lämpar sig för deras start. Höjderna kan dock variera från år till år beroende på hästarnas och ryttarnas nivå men anges tydligt på proposition. Oavsett om den ordinarie tävlingsnivån normalt är högre än utsatt KMhöjd är lektionsekipage och privatekipage ändå berättigade till start. För att en klass ska räknas som ett mästerskap måste minst 3 deltagare vara anmälda.

  • Ryttaren måste vara medlem i SFRK.
  • Ryttare får inte inneha tävlingslicens för annan klubb än SFRK. 
  • Vuxen tillåts att tävla på ponny. 
  • Unghäst kan inte delta i KM i hoppning.

KM bedöms enligt Två faser A:0+A:0, dvs. ekipage som är felfritt i fas 1 fortsätter direkt till fas 2. Lägst antal fel och kortast tid i fas 2 vinner.

En, för KM, helt separat stiltävling hålls samtidigt där juniorer/young riders och seniorer alla tävlar mot varandra på lika villkor. Bästa ritt vinner vandringspriset.

Klubbtävling hålls i samband med KM där möjlighet finns att delta för ekipage som inte uppfyller regler för att delta i KM. Klubbtävlingen omfattar dessutom ofta klasser utöver KM-klassen.

Klubbmästerskap käpphästhoppning

Klasser:
25 cm Clear Round (alla felfria får rosett)
45 cm bedömning A:0 (snabbast med minst antal fel vinner)
65 cm bedömning A:0 (snabbast med minst antal fel vinner)
85 cm bedömning A:0 (snabbast med minst antal fel vinner)
100 cm bedömning A:0 (snabbast med minst antal fel vinner)

Snabbast med minst antal fel i någon av klasserna 45-100 cm vinner KM. Du deltar automatiskt om du hoppar någon av höjderna 45-100.

Regler:
– Valfri klädsel.
– Käppen ska vara minst 40 cm mätt från kropp till käppens ände.
– Det är tillåtet att rida med eller utan tyglar och övrig utrustning.
– Ryttare får starta max två gånger per klass (i så fall på två olika hästar)
– En häst får starta max en gång per klass
– Ryttare får rida på egen eller lånad käpphäst.
– Käpphästen ska ridas under hela ritten.
– Käpphästen får inte föras fram utanför din kropp.
– Alla handgrepp är tillåtna.
– Hindren i banan får inte hoppas när ryttaren går banan. Ekipaget får värma upp på angivet framhoppningshinder.
– Hindren ska hoppas i rätt ordning enligt numreringen.
– Ekipaget ska starta på given signal. Glöm inte passera start och mål
– Rivning eller vägran ger 4 fel.
– I Clear Round-klassen får alla felfria rosett.
– Felfri ritt med snabbast tid vinner i klasserna 45-100 cm.
– Ekipaget med dagens snabbaste tid (i klasserna 45-100 cm) vinner vandringspriset och får titeln ”Klubbmästare Käpphästhoppning ”

Klubbmästare i dressyr 2020 Fanny Karlsson (Sherekahn) och Isabell Spano (Beckham)
Klubbmästare i hoppning 2023 Jessica Öhman (Sagan) och Moa Blix (Diomedes)

Klubbens första Klubbmästare i käpphästhoppning som genomfördes 2023 blev Rebecka Swedenrose.