Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Klubbmästerskap – regler/resultat

Klubbmästerskap – dressyr

Klubbmästerskapet hålls i LA för seniorer och LB för junior. Young rider kan välja att starta i för dem lämplig klass. Oavsett om den ordinarie tävlingsnivån normalt är högre än utsatt KM klass är lektionsekipage och privatekipage ändå berättigade till start då KM syftar till att kora ridskolans bästa lektionsekipage samt bästa privatekipage. För att en klass ska räknas som ett mästerskap måste minst 3 deltagare vara anmälda.

Vid samma tillfälle erbjuds även tillfälle att som senior tävla LB samt juniorer tävla LC i en egen klass men då utanför klubbmästerskapet.

  • Ryttaren måste vara medlem i SFRK.
  • Ryttare får inte inneha tävlingslicens för annan klubb än SFRK. 
  • Vuxen får tävla ponny även efter 18 års ålder.
  • Antal max platser 25

Klubbmästerskap – hoppning

KM syftar i lektionshästklassen till att kora ridskolans bästa lektionsekipage samt i privatklassen till att kora bästa privatekipage. Klubbmästerskapet hålls i 1m för seniorer och 0,70 för junior – Young rider väljer, utifrån tävlingshöjd och i samråd med ridlärare, vilken klass som bäst lämpar sig för deras start. Höjderna kan dock variera från år till år beroende på hästarnas och ryttarnas nivå men anges tydligt på proposition. Oavsett om den ordinarie tävlingsnivån normalt är högre än utsatt KMhöjd är lektionsekipage och privatekipage ändå berättigade till start. För att en klass ska räknas som ett mästerskap måste minst 3 deltagare vara anmälda.

  • Ryttaren måste vara medlem i SFRK.
  • Ryttare får inte inneha tävlingslicens för annan klubb än SFRK. 
  • Vuxen tillåts att tävla på ponny. 
  • Unghäst kan inte delta i KM i hoppning.

KM bedöms enligt Två faser A:0+A:0, dvs. ekipage som är felfritt i fas 1 fortsätter direkt till fas 2. Lägst antal fel och kortast tid i fas 2 vinner.

En, för KM, helt separat stiltävling hålls samtidigt där juniorer/young riders och seniorer alla tävlar mot varandra på lika villkor. Bästa ritt vinner vandringspriset.

Klubbtävling hålls i samband med KM där möjlighet finns att delta för ekipage som inte uppfyller regler för att delta i KM. Klubbtävlingen omfattar dessutom ofta klasser utöver KM-klassen.