Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Priser

I prislistan hittar du information om antal ridtillfällen, ridavgifter samt vilka datum det inte är ridning. 

PRISLISTA HÖSTTERMINEN 2023

.

Ridavgifter

Om du är 25 år eller yngre ska du betala in ridavgiften till bankgiro 5359-8637. Övriga ska betala ridavgiften till bankgiro 5560-7360. Bankgiro och ocr-nummer framgår av fakturan.

Ridavgifterna betalas i förskott enligt prislistan och faktura skickas via e-mail. Varje medlemsår betalar du därutöver även medlemsavgift till Solna Fältrittklubb för att få rida i din ridgrupp. 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är inte inkluderad i fakturan från ridskolan utan betalas till Solna Fältrittklubb. Avgiften gäller för  hela  medlemsåret  (1 januari – 31 december). Avgiften för juniorer (om du är 20 år eller yngre) är 320 kr, seniorer 470 kr. Familjemedlemmar som bor på samma adress betalar 900 kr. Medlemsavgiften kommer på ett separat inbetalningskort..

Ridskolan och ridklubben förbehåller sig rätten att avstänga medlem från vidare ridning vid utebliven betalning av medlems- eller ridavgift.