Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

USEKs Styrelse

Kassör

Sekreterare, Lokstödsansvarig

Vice Ordförande, Klubbmästare

Vice Kassör, PR & Information

Vice Sekreterare