Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Kallelse USEKs Årsmöte

14 december 2023

Välkommen på USEKs årsmöte söndagen den 11/2 kl. 13. Vi samlas i nya cafeterian (den i gröna ridhuset). Alla klubbens medlemmar får delta, men endast du under 26 år är röstberättigad.

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på USEKs årsmöte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, antingen via e-post useksfrk@gmail.com eller genom datummärkt brev i USEKs gröna brevlåda, precis innanför dörren i klubbis.

Övriga dokument publiceras på linktr.ee/SolnaFRKsUSEK och hemsidan senast en vecka innan årsmötet.

Ingen anmälan krävs. Välkommen!