Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Resultat Medlemsenkät 2023

12 februari 2024

Under hösten 2023 genomfördes en medlemsenkät med 147 svarande, vilket innebär en svarsfrekvens på drygt var fjärde medlem. Stort tack till alla som svarat och för alla förslag! Svaren visar på att det finns ett stort engagemang vilket är en förutsättning för att driva en ideell förening.

Alla svar och förbättringsförslag kommer att bearbetas och utvärderas av styrelsen för att se hur de på bästa sätt kan bidra till en förbättrad verksamhet framåt.

Läs gärna resultatrapporten från enkäten! Du hittar rapporten här: Resultat Medlemsenkäten 2023.