Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Påminnelse! Missa inte att betala din medlemsavgift

4 november 2022

I november skickades fakturorna ut för medlemsavgiften och sista dagen att betala var 30 november. Det är fortfarande många som inte betalt. Ridningen är reserverad för klubbens medlemmar som betalar medlemsavgiften.

Missa inte att betala din medlemsavgift för 2022. Vi byter till kalenderårsfakturering för medlemsavgifterna från och med 2023. Därför gäller höstens faktura bara perioden september-december 2022. 

I början av 2023 får du en ny faktura som gäller din medlemsavgift för hela 2023.

Betala alltid din medlemsavgift via faktura, så att din betalning inte riskerar att tappas bort.

Observera att inbetalningen sker till nytt bankkonto jämfört med tidigare år.

Från och med höstterminen har ridskolan tagit över faktureringen av medlemsavgifterna. Om det har blivit något fel, eller om du inte längre ska vara kvar som medlem, hör av dig till ridskolan på solnaridsol@gmail.com 

Alla som rider på Solna Ridskola skall vara medlemmar i Solna Fältrittklubb. Ridningen är reserverad för klubbens medlemmar, vilket innebär att medlemsavgiften måste vara betald.Detsamma gäller privatryttare som använder anläggningen eller som representerar klubben i tävlingssammanhang.”