Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Ryttarmeddelande KM hoppning 2023

19 maj 2023

LÄNK TILL RYTTARMEDDELANDET

Sista anmälningsdag är 2023-05-31 kl. 18.00

Läs igenom reglerna för att delta i klubbmästerskapet noga. Om du har frågor, kontakta Sarah 0738356884

KM syftar i lektionshästklassen till att kora ridskolans bästa lektionsekipage samt i privatklassen till att kora bästa privatekipage. Klubbmästerskapet hålls traditionellt i 1 m för seniorer och 0,70 m för junior. Young rider väljer, utifrån tävlingshöjd och i samråd med ridlärare vilken klass som bäst lämpar sig för deras start. KM-höjderna kan dock variera från år till år beroende på hästarnas och ryttarnas nivå men höjderna för KM anges tydligt i anmälan. Oavsett om den ordinarie tävlingsnivån normalt är högre än utsatt KM-höjd, är lektionsekipage och privatekipage ändå berättigade till start. För att en klass ska räknas som ett mästerskap måste minst 3 deltagare vara anmälda.

  • Ryttaren måste vara medlem i SFRK.
  • Ryttare får inte inneha tävlingslicens för annan klubb än SFRK. 
  • Vuxen tillåts att tävla på ponny. 
  • Unghäst kan inte delta i KM i hoppning.
  • KM bedöms enligt Två faser A:0+A:0, dvs. ekipage som är felfritt i fas 1 fortsätter direkt till fas 2. Lägst antal fel och kortast tid i fas 2 vinner.

En, för KM, helt separat stiltävling hålls samtidigt där juniorer/young riders och seniorer alla tävlar mot varandra på lika villkor. Bästa ritt vinner vandringspriset.

Klubbtävling hålls i samband med KM där möjlighet finns att delta för ekipage som inte uppfyller regler för att delta i KM. Klubbtävlingen omfattar dessutom ofta klasser utöver KM-klassen.Priser:
Junior (tom 18 år): 390 kr
Young rider (19-20 år): 410 kr
Senior: 440 kr

Kom ihåg att stämma av höjd och häst med din ridlärare om du känner dig osäker. Ange tre alternativ då ridskolan bestämmer vem som rider på vilken häst/ponny. Anmälan sker enligt “först till kvarn”-principen.