Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Kallelse till nytt ridår

Solna Ridskola öppnar måndagen den 15 augusti 2022 efter sommaruppehållet.

Alla ryttare som betalat den fakturerade förbokningsavgiften samt nya ryttare som fått besked om att de fått plats påbörjar sin ridning vecka 33, dvs tidigast 15/8.

Ryttare som vill ändra föranmäld, tid samt övriga personer, är välkomna att ringa oss på 85 15 62 eller besöka oss på ridskolan från måndagen den 15 augusti. Våra öppettider är kl. 10:00 – 2100 med uppehåll för lunch mellan kl. 1200 – 1430. Säkrast når ni oss från klockan 16:00.

Anmälningsblankett:
Första gången du rider på terminen fyller du i anmälningsblankett (avtal) där du anger dina kontaktuppgifter etc. Är du under 18 år ska din målsman skriva under anmälan. På blanketten hittar du även villkoren för gruppridning.

Ridavgifter:

Ridavgifterna har fakturerats via e-mail till ryttare som rider på ridskolan och på fakturan framgår vilket bankgironummer och ocr-nummer som ska användas. Inför sommaruppehållet ska förskottsbeloppet ha betalats och  resterande ridavgift betalas i början av hösttermin. Båda dessa ridavgifts-fakturor är bifogade i det mail som skickades ut i juni.

Ryttare som önskar dela upp ridavgiften (gäller inte förskottsbeloppet) kan göra detta efter överenskommelse med kassapersonalen

  • Det går att dela upp terminsavgiften på högst 3 gånger och faktureringsavgift tillkommer per faktura.

Eventuell skåpavgift faktureras separat.

För att få rida på ridskolan betalas även medlemsavgift till klubben. Den avgiften kommer att faktureras separat i höst. 

Vi hälsar dig välkommen till en ny givande ridsäsong.

Solna Fältrittklubb & Solna Ridskola