Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Elevinfo

Här har vi samlat lite grundkunskap om hästumgänget och rutinerna vid Solna Ridskola. Vår förhoppning är att de ska göra din stallvistelse så givande och säker som möjligt.

Ridskolan drivs av Solna Ridskola på uppdrag av Solna Fältrittklubb. Solna Fältrittklubb är en ideell förening och drivs enbart genom frivilligt, oavlönat arbete. Alla som rider på Solna ridskola ska vara medlemmar i klubben. Ridskolan äger och sköter hästarna. Klubben äger de fastigheter som byggdes före 2008 och övriga fastigheter ägs av Solna stad.

Klubben vill främja god grundutbildning i ridning för alla åldrar och det gemensamma intresset för hästar och ridning. Vi ordnar aktiviteter i syfte att skapa gemenskap, trivsel och utveckling på alla områden. Vi har också en aktiv Ungdomssektion och en omfattande tävlingsverksamhet.  

Anläggningen
På anläggningen finns förutom stall och ridhus, omklädningsrum med dusch, möteslokaler och klubbrum med pentry. Där hålls fiket öppet på helger och vid tävlingar. Anläggningen är rökfri och rökning endast tillåten i rökrutan utomhus.

Serveringen i klubbrummet på helgerna är både ett trevligt utflyktsmål och värmestuga för medföljande som inte rider. Vill du värma något finns micro att låna. Kom ihåg att alltid diska och plocka undan efter dig.

Skåp
Skåp finns att hyra för ryttare som regelbundet rider i grupp. Om du slutar rida skall skåpet återlämnas och återbetalning sker av resterande hyra.

Parkering
Stanna eller parkera på avsedda platser vid längsidan på nya ridhusen eller på stallplanen. Övrig plats på stallplanen ska vara öppen för fodertransporter, utryckningsfordon och hästar. 

Hästens hem
Stallet är hästarnas hem. De kan inte dra sig tillbaka någon annanstans. Därför behöver de lugn och ro. Plötsliga rörelser eller ljud kan skrämma eller störa dem. Prata alltid med hästarna när ni vill gå fram och hälsa. Hästen ser inte rakt framåt eller rakt bakåt, närma dig därför alltid från sidan och gör hästen uppmärksam på dig innan du går in.

Hästpyssel
Till ridningen hör att göra i ordning hästen före och efter lektionen. Ungdomssektionen har kurser där även vuxna kan få lära sig hur man gör. (Titta på ungdomarnas anslagstavla vid klubbhusets éntre).

Hästen ska alltid vara uppbunden i grimma när ni pysslar med den. Den får aldrig stå lös. Borsta av hästen och kratsa hovarna före och efter lektionen. Var särskilt noga med att borsta och visitera ben och sadelstad för att undvika skavsår. Vi rekommenderar att du bär hjälm när du gör i ordning din ponny eller häst i stallet.

På vintern ska hästen ha täcke på sig. När du tar av täcket så börja alltid med spännet längst bak och avsluta med spännet vid bogen. När du sätter på täcket börjar du alltid med spännet vid bogen och går därefter bakåt.

Tränsning
Fäst grimman runt hästen hals medan ni tränsar. Bind aldrig upp den i bettringarna eftersom den lätt skadar sig då. Lämna inte hästen utan uppsikt när den är ”påklädd” . När ni tar av grimman så häng upp den eller lägg den i krubban så att hästen inte riskerar att fastna i den.

Stallgången
Lämna aldrig några saker i stallgången. En häst som skyggar kan t.ex. fastna i väskor och bli vettskrämd. Dessutom underlättar det för stallpersonalen som ständigt sopar.

För in!
Gå på hästens vänstra sida när du leder hästen. Håll alltid ett så långt avstånd att hästen framför inte når er om den sparkar. Ett hästben är långt! Ställ upp med ordentliga avstånd i sidled. Hästar är som sagt noga med rangordning och behöver plats.

Lektionstid

I lektionstiden ingår att leda in hästen i ridhuset, uppsittning, lektion och avsittning. Även tillpassning av stigläder etc och teori/information ingår i lektionstiden.

Efter lektionen
Efter lektionen leder vi ut hästarna när ridläraren säger till. Det ekipage som är uppställt längst bort går först. Som flockdjur blir hästarna annars lätt oroliga om flocken går ifrån dem. Inspänningstyglar ska hängas tillbaka och bettet sköljas av. Läs också det som står under ”Hästpyssel”.

På läktaren
När man sitter på läktaren är det viktigt att vara lugn och tyst. Hästarna blir lätt skrämda och kastar sig åt sidan om t.ex. ett barn hänger mot läktarens kant. Det kan ju verka otroligt att 600 kg häst blir rädd för en liten på 12kg men ett flyktdjur hinner inte titta efter om det är ett lejon eller en kanin som prasslar i buskarna. Ta inte med hunden på läktaren. Och så var det där med mobiltelefoner som piper, sjunger och tjuter…

Utrustning
Vid ridning ska alla ryttare bära godkänd hjälm och gärna även säkerhetsväst. På fötterna behövs en kraftig sko eller stövel med klack. Om ridhjälmen fått en smäll ska den slängas. Fråga gärna personalen om råd. Har ni spö så sätt inte in handen i öglan. Spöet ska hållas i vänster hand vid på och avsittning.

Om ni inte kommer
Om du får förhinder är det viktigt att avboka lektionen. Ring till ridskolan på
08-85 15 62 och meddela att du inte kommer. Avbokas lektionen minst 6 timmar i förväg kan du rida igen i annan likvärdig grupp under samma termin. Du har också möjlighet att sätta in likvärdig reserv (se allmänna bestämmelser om vad likvärdig innebär). Även detta behöver ridskolan få reda på i förväg.

Om något händer
Någon gång är olyckan framme – sådant händer. Som medlem i klubben har du en olycksfallsförsäkring. Tala med klubbens säkerhetsansvarige om du vill veta mer om villkoren i olycksfallsäkringen. Kontrollera också att du har ett fungerande stelkrampsskydd.

Även hästar kan bli sjuka
Både människor och hästar blir förkylda men vi smittar inte varandra. För att inte sprida ”hästsmitta” mellan olika stall är det viktigt att tvätta utrustningen när man hälsar på i annat stall. Rider man regelbundet på två ställen behöver man dubbla utrustningar. Ibland sätts stall i karantän vid t.ex. hästinfluensa. Då får man inte besöka andra stall.

Fråga mycket

Livet i stallet är fyllt av rutiner som radade på varandra (som i detta blad) kan verka tråkiga. Bakgrunden är att umgänget mellan häst och människa kräver respekt för varandras egenart och styrka.

Fråga gärna personal och andra stallvana när ni undrar över något. Alla har vi undrat över samma sak när vi var nya i miljön. Fråga hellre för mycket än för lite!

Vi hoppas du blir fascinerad av hästarna och den värld de låter oss möta!

Välkommen i stallet!