Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Välkomna till klubbens årsmöte 19 februari

24 januari 2023

Vi välkomnar alla SFRKs medlemmar söndagen den 19 februari. Vi inleder med en clinic från ridskolan följt av årsmöte med fika. 

Kl. 13:30 Clinic i Gröna ridhuset, ridskolan visar upp nya hästar 

Kl. 14:00 Årsmöte i klubbrummet Gröna ridhuset. 

Kallelse till årsmöte kommer att anslås minst 10 dagar i förväg enligt våra stadgar.  

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Antingen via e-post sfrk.styrelsen@gmail.com eller via datummärkt brev i den röda postlådan, under anslagstavlan vid ingången till klubbrummet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse samt förslag från styrelsen finns senast en vecka innan mötet tillgängliga via hemsidan www.sfrk.nu eller kan erhållas från någon i styrelsen. 

Tänk på att endast medlemmar (över 15 år) som betalt medlemsavgift, är röstberättigade.