Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Solna Fältrittklubbs medlemsenkät 2023

18 oktober 2023

Solna Fältrittklubbs medlemsenkät 2023

Enkätundersökningen görs av klubben i samarbete med ridskolan. Syftet är veta vad vi kan förbättra för att du som medlem ska trivas.

En länk till enkäten hittar du på vår hemsida, Facebook och Instagram.
Sista svarsdagen är 15 November. 

Länk till enkäten: https://forms.gle/4NhH7DYKLUJZzVtu6

Genom att svara på enkäten är du som medlem med och påverkar verksamheten.

Resultatet kommer att publiceras på vår hemsida där vi kommer att beskriva hur vi går vidare med de synpunkter och önskemål som framkommit.

Vänliga hälsingar SFRKs Styrelse, USEKs Styrelse och Solna Ridskola