Frågor gällande ridning, maila: solnaridsol@gmail.com. Avbokningar, bokningar och liknande sker dock alltid per telefon 08-85 15 62

Ordförande

Teresa Palmquist

Jag har suttit i styrelsen sen 2018. Innan dess var jag klubbens revisor i några år. Jag är med i styrelsen att jag tycker att det är roligt att få bidra till att utveckla klubben ytterligare. Jag är stolt över att den verksamhet klubben bedriver idag men det massor mer att göra! Det är också roligt att få mer insyn hur klubben fungerar och lära känna alla fantastiskt medlemmar, både unga och seniorer.

Jag har ridit sedan jag var sex år och varit medlem i mer än tio år. Jag har ridit för Mona men rider nu bara då och då. Mitt hjärta brinner lite extra för Astrocyt som alltid får ett äpple och en klapp av mej när jag går förbi honom i stallet.